Özgürlük Parkı Spor Tesisi

Göztepe Mah.

Konum alınamadı.
Tarayıcının konum ayarlarını kontrol edin.
549 132 10 31
Göztepe Mah. Pazaryolu Sok. No:37 / Kadıköy / İstanbul
* Resimler ve bilgiler sahiplerinden izin alınmadan kullanılamaz.
. Basketbol (Açık)
. Bisiklet
. Halı Saha
. Kış Spor Okulu
. Masa Tenisi
. Tenis (Açık)
. Yaz Spor Okulu
. Cafe
. Çocuklara Özel Aktiviteler
. Otopark (Açık)
. Soyunma Odası

ÖZGÜRLÜK PARKI SPOR TESIS KURALLARI

1. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Özgürlük Parkı Spor Merkezi, ''Tesis veya Özgürlük parkı spor tesisi'' olarak anılacaktır. 2. Özgürlük parkı spor tesisinde, yaz ve kış okulları katılımcıları, yetişkin ders katılımcıları, saha kiralayanlar, rezervasyon yapanlar, aboneler, ek katılımcılar ve spor sahalarından yararlanan kullanıcılar ''Üye'' olarak anılacaktır. 3. Özgürlük parkı spor tesisinde bulunan, tenis kortu, halı saha, basketbol sahası ve masa tenisi alanları ''Saha'' olarak anılacaktır. 4. Üyeliklerimiz, rezervasyonlarımız ve satın almalarımız spor.kadikoy.bel.tr adresinden veya kadıköy'de spor mobil uygulamasından online olarak yapılmaktadır. 5. Üyelikler yalnızca kişinin kendi adına açılabilir, bir başkasına devir yapılamaz. Satın alınan seanslar ve kiralamalarda üye satın alınan sahada bulunmak zorundadır. 6. Satın alınan yaz okulu, kış okulu, yetişkin ders üyeliklerinde veya saha kiralamalarında saat değişikliği, tesis değişikliği ve para iadesi yapılmamaktadır. 7. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nde bulunan halı sahalar, tenis kortları, basketbol sahaları, minyatür sahalar, masa tenisi '' Saha '' olarak anılacaktır. 8. Üyeler bu formda yer alan tüm kurallara, tesisteki tüm yazılı kurallara ve spor faaliyetlerinin sağlıklı ve etkin şekilde yürütülmesine ilişkin sözlü bildirimlere uyacaklarını kabul ve beyan ederler. 9. Kalp ve karaciğer yetersizliği, tansiyon, sara, dolaşım sistemi problemi, MS, kronik astım ve bronşit gibi risk faktörleri bulunan kişilerin egzersiz yapmaları sakıncalı olup bu kişiler üye olamazlar, üye olmaları halinde sorumluluk kişinin kendisine aittir 10. Saha rezervasyonlarının (Halı saha, tenis) süresi 55 dakikadır. Geç kalındığı takdirde kalan süre oynatılır. İlave süre talep edilemez. Tesis idaresi, seans saatlerinde değişiklik ve yeni düzenleme yapma hakkına sahiptir. 11. Ders seans süresi 50 dakikadır. Tesis idaresi, seans saatlerinde değişiklik ve yeni düzenleme yapma hakkına sahiptir. 12. Üyelerin tesis kullanımı esnasında, tesise verecekleri maddi ve manevi zararlar, bu eylemleri nedeniyle doğmuş ve doğacak maddi ve manevi zararlardan sorumlu olduklarını, sorumluluklarına aykırı tutumları halinde kullanım haklarının sona erdirileceğini kabul ve beyan ederler. Tesis kullanıcıları spor yaparken meydana gelebilecek; yaralanma, sakatlanma, vefat gibi risklerden haberdar olduklarını olası risklerin gerçekleşmesi halinde kendileri veya vekil/murislerinin, Kadıköy Belediyesi, tesis çalışanları veya tesis yönetimi hakkında hukuki veya cezai sorumluluğu yoluna gitmeyeceklerini kabul ve beyan ederler. 13. Tesislerin üyeler veya aboneler tarafından, özel ders ve ticari amaçla kullanımının tespiti halinde kişi veya kişilerin tesis kullanımı süresiz olarak feshedilecektir. 14. Özgürlük Parkı Spor tesisi bünyesi içerisinde bulunan binalar içerisinde (soyunma odaları, duşlar vs) sigara, alkollü içecek içilmesi kesinlikle yasaktır. Üyeler ve tesis içerisinde bulunan tüm kullanıcılar sigara içilmez uyarı ve ikazlarına uymakla sorumludur. Tespit edilmesi halinde üyeliğiniz veya aboneliğiniz kalıcı veya geçici olarak iptal edilir. 15. Turnuvalar, etkinlikler, saha kiralamaları süresince saha içi ve saha dışında oluşabilecek olaylardan turnuvayı/etkinliği organize eden firma, tüzel kişi, kuruluş veya şahsın sorumluluğundadır. 16. Özgürlük parkı spor merkezi sorumluluk sınırları içerisinde bulunan, sahalar, soyunma odaları ve serbest alanlarda unutulan eşyalardan Özgürlük Parkı Spor Tesisi sorumlu değildir. 17. Özgürlük parkı spor merkezinde kullanılan alanlara, demirbaşlara veya malzemelere verilen zararlar, zarar veren kullanıcılardan tahsil edilecektir. Kiralayan üye verilen zarardan sorumlu olduğunu peşinen kabul eder. 18. Aboneler ve üyeler tesis personelinin sözlü veya yazılı uyarılarına, ikazlarına uymakla sorumludur. Uymadığı hallerde tüzel kişi/gerçek kişi sözleşmesi tek taraflı olarak iptal edilir. Üyelerin sözleşmeleri geçici veya kalıcı olarak iptal edilir. 19. Yaz okulu, Kış okulu ve Yetişkin branş derslerimizin açık sahalarda yapılmaktadır. Hava koşullarının ve saha koşullarının dersin işlenmesine uygun olmadığı durumlarda, Özgürlük Parkı Spor tesisin idaresi tarafından ders iptal edilir. İptal edilen dersler için telafi dersi yapılmaz. Resmi tatiller için telafi dersi yapılmayacaktır. İptal durumu ve gerekli bilgilendirmeler üye iletişim numaranıza iletilir. İletişim numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. 20. Yaz, kış spor okulları ve yetişkin spor derslerine katılan üyelerin satın aldıkları kurslara devamlılık zorunluluğu vardır. Devamsızlık hakkı kurs dönemlerine göre değişiklik göstermektedir. Yapılan planlama çerçevesinde, 4 aylık dönemde 8 ders, 3 aylık dönemde 6 ders, 2 ve 1 aylık dönemde 5 ders veya gün devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Hastalık vb. durumlar için resmi kurumlardan alınmış durumu gerekçelendirilecek belge ibrazı zorunludur. Belge ibrazı yapılan günler devamsızlıktan sayılmayacaktır. 21. Devamsızlık hakkını dolduran üyelerin ve abonelerin kullanım hakkı sınırlandırılacak veya iptal edilecektir. Kullanım hakkının iptali durumunda üyelere ücret iadesi yapılmayacağını, kalan kullanım hakları ve diğer tüm hakları için hiç bir hak talep etmeyeceğini peşinen kabul eder. 22. Özel eğitim gerektiren çocuk ve yetişkin bireyler için üyelik yapılmamaktadır. 23. Kurumumuza ait sahaların bireysel kullanım dışında ticari faaliyet, özel dersler, organizasyon, turnuva vb. faaliyetlerde kullanmak için kurumumuza dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. Kurumun bilgisi dışında bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi halinde hukuki yaptırım uygulanacaktır. 24. Yaz spor okulları ve kış spor okullarında; ders gruplarını önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, durdurma, iptal etme ve yeniden organize etme hakkını Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü saklı tutar. 25. Saha personeli ve antrenörün uygun bulmadığı durumlarda (münakaşa, hakaret vb.) satın alınan seansı veya rezervasyonu iptal edebilme hakkı bulunur. Üyeler iptal sonrası hiçbir şekilde para iade talebinde bulunamaz. 26. Tesislerimizde bulunan sahalarda, akşam saatleri kapsamında sadece kiralanan sahaların aydınlatmaları açılır. 27. Tenis kortlarında tenis topu kovası, tenis sepeti vb. ekipmanların kullanımı yasaktır. Kova ve sepet dolusu top getirilmesi ve kullanılması yasaktır. 28. Özgürlük Parkı Spor tesisinde bulunan sahalarda rezervasyon sistemi bulunmaktadır. Rezerve edilen saat belli bir süre satın alınmadığında, sistem rezervasyonunuzu otomatik olarak iptal eder. Bu tür durumlarda oluşabilecek mağduriyetlerden kurumumuz sorumlu değildir. 29. Özgürlük Parkı Spor tesisinde bulunan tüm sahalarda ( halı sahalar, tenis kortları, basketbol sahaları ve minyatür sahalar, masa tenisi vb.) Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Antrenörleri dışında ders verilmesi yasaktır. Üyeler bu sahaları ders alma veya ders verme amacı ile kullanamaz. Kullanımı tespit edilmesi halinde kişilerin saha kullanımı belirli bir süre yasaklanır. 30. Yaz, kış okulu, yetişkin ders üyelikleri, saha kiralamaları ve sabah sporu dersleri esnasında oluşacak herhangi bir sakatlık, yaralanma, rahatsızlanma, vefat vb… gibi oluşabilecek herhangi bir durumdan Özgürlük Parkı spor tesisi sorumlu tutulamaz. 31. Tesis sahalarının kullanımı esnasında spor yapmaya uygun, spor ekipmanları ve kıyafetlerinin kullanımı zorunludur. Sahaya zarar veren spor ekipmanlarının(vidalı krampon vb.) kullanımının tespiti halinde, üye kullanım haklarınız geçici bir süre askıya alınır veya iptal edilir. 32. Saha kiralamalarında, seansı satın alan üye; ek katılımcılardan sorumlu tutulur. 33. Üyeler tesis çalışanlarının uyarılarına ve tesisi yazılı kuralları uymak zorundadır. Uyarılara ve tesis yazılı kurallarına uyulmaması halinde üyenin kullanım hakları iptal edilir. 34. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, ders, kurs, yaz ve kış okulu vb. faaliyetlerde hizmet verebilmek için kurum içi ve kurum dışı birim ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, işbirliği yapılan kurumlar ile üyelerin verilerini paylaşabilir.Veri paylaşımı yapılmasını, paylaşılan bu verilerin kullanılması (işlenmesi), diğer kurum veya kuruluşlara eğitim,kurs,spor faaliyeti vb. kayıtların yapılmasını üye kabul eder. Konu hakkında üye bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 35. Ön kayıtlı, ödemesi yapılmamış rezervasyonların iptali sistem tarafında, rezervasyon zamanından sonra 180 dk içinde satın alınmazsa iptal edilir. 36. Halısaha ve tenis kortu rezervasyonlarının iptal ve değişikliği için ilgili spor merkezimizle rezervasyon saatinden en az 24 saat önce iletişime geçmeniz gerekmektedir. Süre aşımından sonra talep edilen ertelemeler için sağlık raporu ibrazı zorunludur. 37. İki kişilik yapılan tenis rezervasyon ücreti ve Dört kişilik (double) rezervasyon ücreti farklıdır. Dört kişilik (double) rezervasyonlarda sistem üzerinden ek kişilerin bilgi girişi yapılmalıdır. Tüm katılımcıların rezervasyon sistemine girişi yapılmalıdır. Tanımlaması olmayan kişi veya kişiler saha dışına alınacaktır. Yetkili personellerimizin uyarı ve ikazlarına uymayan üyelerin rezervasyon hakları kısıtlanacaktır. Aboneler ve üyeler bu formda yer alan tüm kurallara, tesisteki tüm yazılı kurallara ve spor faaliyetlerinin sağlıklı ve etkin şekilde yürütülmesine ilişkin sözlü bildirimlere uyacaklarını kabul ve beyan ederler. Üye sözleşmesi, 37 maddeden oluşmaktadır, sözleşmedeki tüm kurallar taraflar ve için bağlayıcıdır.
İşletmede geçerli kredi kartları Visa MasterCard

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi
08:00 - 00:00
Salı
08:00 - 00:00
Çarşamba
08:00 - 00:00
Perşembe
08:00 - 00:00
Cuma
08:00 - 00:00
Cumartesi
08:00 - 00:00
Pazar
08:00 - 00:00

Şu Anda Açık

ÜYELİK SEANSLARI

SEANSLARINI GÖRMEK İSTEDİĞİN GRUBU SEÇ

ÜYELİK VE HİZMETLER

KIŞ SPOR OKULU - FUTBOL - (4 AYLIK)
1200
YETİŞKİN TENİS DERS
600
KIŞ SPOR OKULU - TENİS - (2AYLIK)
600

KULLANICILAR ÖZGÜRLÜK PARKI SPOR TESISI HAKKINDA NE DEDİ?

Genel Değerlendirme
4.0
Fiyat
4.0
Aktiviteler
4.0
Ulaşılabilirlik
4.0
Hizmet Kalitesi
4.0
Müşteri Memnuniyeti
4.0

HEDEFLER

Özgürlük Parkı Spor Tesisi aşağıdaki hedeflerinize ulaşmada sana yardım eder!

Bacak Çalışma , Esneklik, İncelmek, Kilo Vermek, Kondisyon Kazanmak, Kuvvet, Sıkılaşmak, Şekillendirmek,

ÖZGÜRLÜK PARKI SPOR TESISI EĞİTMENLERİ

ALİ AKYOL

TENİS EĞİTMENİ

BARIŞ ERDEM

MÜDÜR YARDIMCISI

DOĞUKAN GÖK

FİTNESS EĞİTMENİ

LEVENT BENLİ

HALI SAHA REZERVASYON

MUSA CAN CUCUMLU

FUTBOL ANTRENÖRÜ

NESİM SERKAN GÜNER

BİRİM SORUMLUSU

ORHAN KÜRŞAT ÖMERUSTAOĞLU

EĞİTMEN

ŞENOL SANDIKÇI

SAHA GÖREVLİSİ